карп

Rusça Sözlük карп maddesi.


прямо-таки, точно;
көздөгөн максат, тилектин карп үстүнөн чыгыптыр он прямо-таки достиг цели, добился исполнения желания;
карп-курп или карпа-курп вдруг, неожиданно;
карп-курп алдыман чыга түштү он неожиданно предстал перед моими глазами;
карп-курп кезигип калдык мы совершенно неожиданно встретились;
карылык карп-курп эле келип калат старость приходит вдруг;
бурулуштан карп-курп чыга калса, ат үркө тургандай түргө келди у него (букв. он пришёл в) такой вид, что, если вдруг появится из-за поворота, то лошадь шарахнется.
1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281 288 295 302 309 316 323 330 337 344 351 358 365 372 379