абажаары-

Rusça Sözlük абажаары- maddesi.


(неправ. абажары-, ава жары-) действовать большой массой, действовать скопом;
айыл арасында абажаарып турган эл народ, столпившийся среди аула;
абажаарыган адамдар үчүн бул ишпи! разве это дело (представляет какую-нибудь трудность) для людей, если они берутся (за него) все вместе!;
айылдын ити абажаарып үрүп чыкты (все) собаки аула залаяли разом.
3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283 290 297 304 311 318 325 332 339 346 353 360 367 374 381