абалай

Rusça Sözlük абалай maddesi.


абалай: абалай (или абайымда) алтоо, төбөлөй (или төбөйүмдө) төртөө, сополой жалгыз (загадка: вверху шестеро, надо мной четверо, (и) один-одинёшенек) (отгадка: үзүктүн алты боосу, түндүк жабуунун төрт боосу, эшиктин бир боосу шесть завязок үзүк (см. үзүк I), четыре завязки түндүк жабуу (см. жабуу I 1) и завязка дверного войлока).
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280 287 294 301 308 315 322 329 336 343 350 357 364 371 378